10. marca 2014
Članek o srbsko-slovenski zaroti

»Skupno delovanje Srbije in Slovenije proti Jugoslaviji je bil glavni razlog njenega propada in vseh negativnih posledic, ki so sledile. Skupno delovanje Srbije in Slovenije za dokončno in nepovratno odstranitev Jugoslavije kot državne skupnosti je bilo načrtovano, koordinirano in energično do te mere, da se lahko govori o zaroti Srbije in Slovenije za rušenje Jugoslavije.«

To je glavna teza analitičnega članka uglednega beograjskega pravnika dr. Aleksandra Sekulovića, člana vodstva Zveze antifašistov Srbije.

V njem podrobno analizira ravnanje srbskih in slovenskih elit vse od nastanka Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, prek Kraljevine Jugoslavije in do odnosov med jugoslovanskimi narodi po drugi svetovni vojni. Pri tem veliko pozornost nameni srbskemu fašizmu, ki si je vztrajno prizadeval za vzpostavitev Velike Srbije. Partnerje za izvedbo svojega peklenskega načrta so srbski fašisti našli v slovenskih elitah, katere interesi po lastni državi so bili skladni s srbskimi.

»Potem, ko so bile v Sloveniji in Srbiji izvedeni vsi potrebni ukrepi in priprave za sporazumno rušenje Jugoslavije, je bilo odločeno, da se ta sporazum končno obelodani, in da se vsi akterji krize, domači in tuji, postavijo pred izvršeno dejstvo. To je bilo opravljeno na sestanku predsednika Slovenije in Srbije Milana Kučana in Slobodana Miloševića 24. januarja 1991 v Beogradu. Strinjala sta se – v resnici pa le uradno obelodanila tisto, kar je bilo dogovorjeno že pred nekaj leti – da Srbija prizna Sloveniji pravico do odcepitve, Slovenija pa v zameno prizna Srbiji pravico do oblikovanja Velike Srbije pod ezopovsko formulo o pravici srbskega naroda ‘da živi v eni državi’,« je med drugim zapisal Sekulović.

Članek je bil objavljen v knjigi »Istina o razbijanju Jugoslavije u ratovima devedesetih – zbornik radova,« ki jo je marca 2013 izdalo Društvo za resnico o Narodnoosvobodilnem boju in Jugoslaviji iz Beograda. (strani 89 – 102).

Prvič pa je bil članek javno predstavljen na okrogli mizi z naslovom »Istina o razbijanju Jugoslavije u ratovima devedesetih«, ki je potekala med 7. in 9. junijem 2011 v Beogradu.

Celoten članek v srbskem jeziku in latinici je z dovoljenjem avtorja članka in izdajatelja dostopen na spodnji povezavi:

Dr. Aleksandar Sekulović: Srbsko-slovenska zarota